Gorde genituen beldurrak

Taldea(k): Sua
Zigilua(k): Airaka

Hitzik gabe

Ez dira gai

Kotxe beltza

Red flag

Hormak apurtzea

Zer izan ginen?

Geltokia

Herria

You don’t care

Beldurrak

Olerkia